over het ontstaan

een bijdrage van Aletta Becker

Als vrijwilliger voor het UAF kom ik in contact met nieuwkomers. In het Noorderplantsoen in Groningen wandelen Ahmad en Yara, gevlucht uit de Oost-Syrische stad Raqqa, en ik langs een paaltje met twee bordjes. We bevinden ons op een loslooproute in een losloopgebied. Ahmad en Yara vragen me wat er met deze aanduidingen wordt bedoeld.
Ik realiseer me hoe vervreemdend het moet zijn als je de teksten die je in je omgeving tegenkomt, niet begrijpt. Omdat je de taal nog onvoldoende kent, omdat je de culturele context nog niet doorgrondt of omdat deze begrippen in je moedertaal niet bestaan.
Na die wandeling maak ik foto’s van teksten, die ik met ingesproken vertaling app aan Ahmad en Yara. Totdat ik bedenk dat het om hun perspectief gaat – niet om dat van mij. Het is dus aan hen teksten te kiezen en te fotograferen.
Het idee voor TAAL OP STRAAT is geboren.

Als ik mijn plannen voorleg aan Annemiek Kwant, adviseur sociaal domein van Forum Groningen en aan Marian Kiewiet, docent NT2 en Taalhuiscoördinator, reageren ze beiden enthousiast. Ze vertellen dat ook andere laaggeletterden dan nieuwkomers baat bij dit project kunnen hebben. Die suggestie neem ik graag over. Ook Mieke Lens, coördinator van de Taalcafé’s van Humanitas sluit zich volmondig bij dit initiatief aan. In onderling overleg nemen de Forumbibliotheken de werving van deelnemers op zich en stellen ze de ruimtes voor de bijeenkomsten en workshops ter beschikking.

Omdat ik het belangrijk vind dat TAAL OP STRAAT naast het vergroten van taalvaardigheid bijdraagt aan blikverruiming, wil ik inzicht geven in de belevingswereld van nieuwkomers en andere laaggeletterden. Met als uitgangspunt hun gedachten over en associaties bij de foto’s, kies ik voor het maken van audioportretten.

Marian Kiewiet komt met het voorstel om foto’s en teksten te combineren en publiceren in een wijkkrant. Fantastisch idee!

Eerder ontmoet ik Rani Elias, trompettist en dirigent van het New Life Choir in Groningen. Ik ga naar zijn concerten en ervaar de energie die het koor genereert. Mede dankzij Rani realiseer ik me hoeveel muzikaal talent er onder de nieuwkomers aanwezig is en hoe weinig we daar nog van zien en horen.
Ik voeg het schrijven/componeren van nummers toe aan TAAL OP STRAAT, begeleidt door het New Life Choir.

Als audiomaker bedenk ik dat ik TAAL OP STRAAT een langer leven en een groter bereik kan geven door er een podcastserie over te maken.

TAAL OP STRAAT is een initiatief van Aletta Becker in samenwerking met stichting Square Web.

Ideeën, tips, vragen? Mail naar contact@taalopstraat.nl.

Reacties zijn gesloten.